Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.2.2023.  

Rekisteri- ja tietosuojaseloste päivitetty 22.2.2023

1. Rekisterinpitäjä

Anniina Suominen, Ukko.fi-kevytyrittäjä

Trillakatu 3

02610 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anniina Suominen

unelmaverkostobisnes@gmail.com

0407524626

3. Rekisterin nimi

Henkilötietolain §19 mukainen yritysasiakasrekisteri 

Markkinointirekisteri eli sähköpostilista

4. Oikeusperuste ja henkilötietotietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

Etunimi

Sähköpostiosoite

Rekisteriin kerätään henkilön etunimi ja  sähköpostiosoite. Asiakas rekisteröityy itse markkinointirekisteriin tilatessaan uutiskirjeen tai ladatessaan jonkin ilmaisen tuotteen, ja luovuttaessaan tällöin nimensä ja sähköpostiosoitteensa rekisteriin.  Tietoja ei  luovuteta kolmansille osapuolille. Markkinointirekisteriin kerättyjä tietoja käytetään yrityksen markkinoinnissa. Markkinointirekisteri kerätään Active Campaign -ohjelman kautta. 

Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot,  asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot

Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat pääsääntöisesti henkilön nimi, yritys/organisaatio ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Henkilötietojasi ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Syöttämällä henkilötietoja Unelmaverkostobisnes-verkkosivulla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Anniina Suomiselle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Jos et salli henkilötietojesi käsittelyä, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta (esimerkiksi toimittamaan ilmaisia oppaita ja kursseja). Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).